Instrukcje dotyczące budzika z kamerą szpiegowską

Budzik z kamerą szpiegowską

Kamera szpiegowska z budzikiem Wifi 1
Budzik z kamerą szpiegowską to kompaktowe i dyskretne urządzenie który pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia i filmy łatwo i skutecznie. Wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 4K i zintegrowany mikrofonten aparat gwarantuje uchwycenie wszystkich szczegółów. Zawiera nocna wizja, funkcja z Przesyłanie strumieniowe Wi-Fi w czasie rzeczywistym, alarm i wiele więcej!

Parametry techniczne

Rozdzielczość Film 4K z doskonałą jakością reprodukcji kolory i ostrość y szeroki kąt widzenia 166°. Będziesz mógł obserwować każdy ruch zarejestrowany przez kamerę.
Nagrywaj filmy z pokoju nawet w nocy za pomocą automatyczne widzenie w nocy z 6 diodami podczerwieni.
Kamera umożliwia słyszenie otoczenia, w którym znajduje się kamera, dzięki swoim właściwościom zintegrowany mikrofon, co ułatwia nadzór rodziny, przyjaciół, a nawet zwierząt domowych.
Pliki wideo Zapisywane są na karcie microSD (nie wchodzi w skład zestawu) w aparacie lub Chmura. Przyznaje microSD od 2 GB do 128 GB (minimum klasa 10).
Funkcja Przesyłanie strumieniowe Wi-Fi umożliwia podgląd kamery w czasie rzeczywistym poprzez aplikację Tuya Smart na IOS/Android i nagrywaj w chmurze.

zawartość

Kamera szpiegowska z budzikiem Wifi

Kabel USB do ładowania i przesyłania

Wtyczka UE

Instrukcja obsługi instrukcji

Instrukcje

Krok 1 — ładowanie i włączanie

Kamera szpiegowska z budzikiem Wifi 5

Podłącz budzik za pomocą kabla ładującego do portu ładowania i podłącz do zasilania poprzez W zestawie ładowarka EU.

Potem włączyć, przesuwając przełącznik do pozycji ON znajduje się z tyłu budzika.

Krok 2 – Karta microSD

microSD

Przedstawiać przed zapłonem MicroSD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. Zalecane jest sformatowanie karty do formatu FAT 32 i użycie karty z rozszerzeniem Szybkość transferu klasy 10. Minimalny dozwolony rozmiar to 2 GB a maksymalna 128 GB.

Krok 3 – Ustawienie czasu

Kamera szpiegowska z budzikiem Wifi 5

Aby ustawić czas Kliknij przycisk „Ustaw”. na górze budzika. Następnie z Przycisk «Plus» wybierz właściwy czas. Naciskać „Ustaw”, aby ustawić godzinę y powtórz procedurę ustawić minutos.

Krok 4 – Zdalny podgląd przez Wi-Fi

Krok 4.1 — Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację Tuya Smart na telefonie komórkowym, naciskając ikonę Androida lub App Store (iPhone) w zależności od modelu urządzenia. 

Krok 4.2 – Rejestracja i uprawnienia

Utwórz swoje konto Inteligentna kamera szpiegowska Wi-Fi

Podczas uruchamiania aplikacji Tuya Smart będzie to konieczne udziel wszystkich niezbędnych uprawnieńutwórz konto lub uzyskaj dostęp do konta użytkownika już utworzony. Pamiętać aktywuj okno akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności w celu utworzenia konta użytkownika lub dostępu.

Krok 4.3 — Dodaj urządzenie

Dodaj kamerę szpiegowską Tuya Smart Wifi
Bezpieczna szpiegowska kamera Wi-Fi

Włącz aparat i odczekaj co najmniej 10 sekund aby aparat się uruchomił. Aktywuj Bluetooth i Wi-Fi w telefonie komórkowym.

W aplikacji Tuya Smart kliknij «Dodaj urządzenie» a następnie w menu boczne wybierz „Aparat i blokada”. Kliknij „Inteligentna kamera bezpieczeństwa (Wi-Fi)”.

Potem wybierz migające pole i "następujący".

Krok 4.4 — Połączenie Wi-Fi

Ukryta kamera szpiegowska Wi-Fi do egzaminów
Bezpieczna szpiegowska kamera Wi-Fi

Wprowadź hasło sieci Wi-Fi, z którą kamera będzie się łączyć aby przesłać obraz i zapisać pliki w chmurze. Domyślnie wybrana jest sieć Wi-Fi, do której podłączony jest telefon komórkowy.

Po wpisaniu hasła kliknij Dalej.

Pojawi się A Kod QR, który musimy pokazać kamerze w odległości 15-20 centymetrów. Alarm NIE WYDAJE sygnału ostrzegawczego, ale niebieskie światło umieszczone w tylnej części Zacznie migać powoli i po około 20 sekundach przestanie migać..

Kliknij "Usłysz dźwięk ostrzegawczy» i rozpocznie się odliczanie czasu połączenia, łącząc się przed zakończeniem.

Krok 4.5 – Przeglądanie i ustawienia

Alarmowa kamera szpiegowska Wifi do ukrytych egzaminów

Gdy kamera połączy się z siecią Wi-Fi i pomyślnie połączy się z kontem Tuya Smart możemy to zobaczyć z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Z aplikacji można słuchać otoczenia, kamery, oglądać na pełnym ekranie i korzystać z innych funkcji.

do włączyć detekcję ruchu, kliknij ikonę z a syrena. Jeśli potrzeba udostępnij dostęp do kamery Podczas przeglądania musisz kliknąć ołówek w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć «Udostępnij zespół".

Krok 5 - Zresetuj

Kamera szpiegowska z budzikiem Wifi 5

Jeśli aparat był niepoprawnie skonfigurowany, należy go ponownie skonfigurować lub jest jakiś problem W normalnej pracy jest to zalecane zresetuj kamerę, przytrzymując przez 5 sekund przycisk resetowania, gdy jest włączony.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Częste problemy

1 - Nie włącza się

Kamera szpiegowska z budzikiem Wifi 5

Podłącz kamerę za pomocą kabla ładującego do portu ładowania i podłącz do zasilania poprzez W zestawie ładowarka EU.

2 - Nie przechowuje

Pingwin MicroSD

 Wchodzić kartę microSD do komputera i sprawdź, czy możesz ją odczytać.

La microSD zaleca się, abyś tak miał Format FAT32.

Pamiętaj, aby użyć karty microSD od 2 do 128 GB i że prędkość transferu jest minimalna Klasa 10.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Bezpieczeństwo i zgodność

Poniżej podano ważne informacje o produkcie w relacji do bezpieczeństwo i zgodność gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu:

⚠ NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA.
Certyfikaty i ostrzeżenia Produkty PingaOculto

® PingaOculto. Todos los derechos Reservados.

Specyfikacja produktu:

Nazwa modelu: Budzik z kamerą szpiegowską

Numer modelu: CE-23

Identyfikator produktu: 706212918430

Temperatura robocza: od 0 do 50ºC

Użycie produktu: Nie wystawiaj urządzenia ani zasilacza na działanie płynów. Jeśli urządzenie lub zasilacz zamoczą się, ostrożnie odłącz wszystkie kable, uważając, aby nie zamoczyć rąk, i poczekaj, aż urządzenie i zasilacz całkowicie wyschną, zanim ponownie je podłączysz. Nie próbuj suszyć urządzenia ani zasilacza za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka. Jeśli urządzenie lub zasilacz są uszkodzone, natychmiast przestań z nich korzystać. Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj urządzenia ani podłączonych do niego kabli podczas burzy. Kable i/lub adaptery są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Informacje prawne: PingOc Now SL nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze lub błędne użycie produktu z powodu braku zrozumienia lub przeczytania informacji zawartych w instrukcjach i środkach ostrożności. Ten produkt nie jest zabawką i nie może być używany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przed użyciem produktu.

Dla klientów z UE: Niniejszym, PingaOcultooświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Zgodność z FCC: To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

  • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
  • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe: Jako środek ochrony zdrowia, to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem rady 1999/519/WE. To urządzenie można umieścić na ciele, unikając długotrwałego używania go przez ponad 5 godzin.

Jak prawidłowo poddać recyklingowi urządzenie: Utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana w niektórych obszarach. Upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i przepisów.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa, recyklingu i zgodności lub innych ważnych kwestii związanych z Twoim urządzeniem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem dowolnej dostępnej formy kontaktu. Sposoby kontaktu z: E-mail kontakt @pingaoculto.com, Zadzwoń/WhatsApp +34 644 098 320.

Ograniczona gwarancja: Wszystkie oficjalne produkty marki PingaOculto mają jeden Minimum 2 lata gwarancji. Niniejsza gwarancja może zostać przedłużona lub skrócona w zależności od kraju, w którym ma miejsce sprzedaż, jak ma to miejsce w przypadku prawa hiszpańskiego, gdzie jest przedłużona do 3 lat zgodnie z dekretem z mocą ustawy 7/2021 w odniesieniu do gwarancji sprzedaży Towary konsumpcyjne. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji na produkt, jeśli zostanie stwierdzone niewłaściwe lub niedbałe użytkowanie przez klienta, podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować z powodu awarii, możesz to zrobić przez e-mail: kontakt @pingaoculto.com lub przez telefon/WhatsApp: +34 644 098 320.

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa