Nota prawna

PINGOC NOW SL zajmuje się udostępnianiem sklepu z produktami elektronicznymi. Usługi zawarte w tej działalności będą skierowane do osób fizycznych, freelancerów i firm, zajmując się potrzebami i zapytaniami użytkowników i/lub klientów na profesjonalnym poziomie.

Dane identyfikacyjne właściciela serwisu

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, a także w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, informuje się, że niniejsza strona internetowa jest posiadany przez:

PINGOC NOW SL, z CIF B72491368 i siedzibą pod adresem LUCIO DEL VALLE, No. 12, Piso LC, Prta. 1, MADRYT (MADRYT), CP: 28003.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, a także obowiązki własne, będzie przejmował podmiot w zależności od rodzaju świadczonej usługi.

Informacje te regulują warunki korzystania, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązki, które użytkownicy tej witryny przyjmują i zobowiązują się przestrzegać.

Warunki korzystania

Korzystanie z tej strony internetowej oznacza status użytkownika jako osoby fizycznej lub prawnej i koniecznie oznacza pełną, wyraźną i bezwarunkową akceptację wszystkich klauzul i ogólnych warunków zawartych w niniejszej Informacji prawnej. W ten sposób, jeśli użytkownik nie zgadza się z klauzulami i warunkami korzystania z niniejszej Noty prawnej, musi powstrzymać się od korzystania z tej witryny.

Niniejsza informacja prawna może podlegać zmianom i aktualizacjom, więc wersja opublikowana przez PINGOC NOW SL może być inna za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny. W związku z tym użytkownik musi przeczytać Notę prawną za każdym razem, gdy wchodzi na Stronę.

Użytkownik jest zobowiązany i zobowiązuje się do korzystania ze strony i treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z Notą prawną oraz wszelkimi innymi uwagami lub instrukcjami, na które zwrócono mu uwagę, czy to za pośrednictwem tej noty prawnej, czy w jakimkolwiek innym miejscu. tworzą stronę, a także z zasadami współżycia, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

W tym celu użytkownik zobowiązuje się i zobowiązuje się NIE wykorzystywać żadnych treści do celów lub skutków niezgodnych z prawem, zabronionych w Notatce prawnej lub przez obowiązujące przepisy prawa, godzących w prawa i interesy osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób zaszkodzić, wyłączać, pogarszać lub uniemożliwiać normalne korzystanie z treści, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na jakimkolwiek sprzęcie komputerowym będącym własnością lub zakontraktowanym przez PINGOC NOW SL, innych użytkowników lub dowolnego użytkownika Internetu (sprzęt i oprogramowanie).

Na tej samej zasadzie użytkownik zobowiązuje się i zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie.

Ponadto, zgodnie z tym wszystkim, użytkownik nie może:

  • Powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać publicznie, przekształcać lub modyfikować treści, chyba że masz pisemną i wyraźną zgodę PINGOC NOW SL, która jest właścicielem odpowiednich praw, lub jest to prawnie dozwolone .
  • Usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać „prawa autorskie” i inne dane identyfikujące zastrzeżone prawa PINGOC NOW SL lub jego właścicieli, odciski palców i/lub identyfikatory cyfrowe lub wszelkie inne środki techniczne ustanowione w celu rozpoznania.
  • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od pozyskiwania lub choćby usiłowania pozyskania Treści przy użyciu środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały udostępnione w tym celu lub zostały w tym celu wskazane na stronie internetowej, na której się ona znajduje. znaleźć Treści lub, ogólnie, te, które są zwykle używane w Internecie w tym celu, pod warunkiem, że nie pociągają one za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia strony i/lub treści.

Jurysdykcja

Wszelkie pytania dotyczące interpretacji, stosowania i zgodności z niniejszą Informacją prawną, a także roszczenia, które mogą wynikać z jej wykorzystania, wszystkie strony kierują do hiszpańskich sądów i trybunałów.

prawo właściwe

Nota prawna podlega ustawodawstwu hiszpańskiemu i obowiązującym przez cały czas przepisom o ochronie danych osobowych (obecnie RGPD i LOPD).

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa