Instrukcje Przycisk aparatu Pilot zdalnego sterowania

Przycisk aparatu zdalnego sterowania

Przycisk pilota aparatu 1
Kamera z przyciskiem pilota to: kompaktowe i dyskretne urządzenie który pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia i filmy W prosty sposób. Wyposażony ze zintegrowanym mikrofonem y pilot. Obejmuje nagrywanie wideo za pomocą do 30 fps y Kąt widzenia 72 stopni. autonomia wynosi do 90 minut i zawiera gniazdo microSD do 128 GB.

Parametry techniczne

Nagrywanie wideo z doskonałą jakością odtwarzania kolory i ostrość. Zawiera również zintegrowany mikrofon y Obiektyw kątowy 75°.
Pliki w formacie AVI lub JPG są przechowywane w Karta microSD nie jest dołączona do 128 GB. Zawiera przewód USB do przesyłania i przesyłania plików.
incluye una wbudowany akumulator 250 mAh. Ta bateria może być 100% naładowania w 3 godziny i oferty do 90 minut użytkowania.

zawartość

Przycisk pilota aparatu 3

Przycisk aparatu

Zdalne sterowanie

Kabel USB do ładowania i przesyłania

4 x przyciski zamienne

Adapter USB-microSD

Instrukcja obsługi instrukcji

Instrukcje

Krok 1 — Załaduj

Ukryta ładowarka kamery Wi-Fi do egzaminów na słuchawki
Przycisk szpiegowski kamery

Przed pierwszym użyciem produkt należy naładować. Aby naładować akumulator Podłącz dołączony kabel ładujący do portu microUSB produktu i podłącz do komputera lub ładowarki czas ładowania to około 3 godziny po podłączeniu do A Ładowarka 5 V i 1 A (⚠Maksymalnie 5 V 1.0 A, użycie większego natężenia prądu zmniejszy żywotność wbudowanego akumulatora aparatu).

Aby ładować bez karty microSD:

 • Ustaw przełącznik w pozycji ON
 • Podłącz kamerę do ładowania
 • Naciśnij raz przycisk blokady bez odblokowania
 • Włączy się niebieskie światło
 • Ładowanie trwa około 3 godzin

Aby załadować z karty microSD:

 • Podłącz kamerę do ładowania
 • Ładowanie nie jest sygnalizowane żadną diodą LED
 • Zostanie naładowany w ciągu około 3 godzin

Nie trzeba go włączać, żeby się naładował. Ładowanie nie jest sygnalizowane żadną diodą LED więc należy pozostawić co najmniej 3 godziny na 100%.

Krok 2 – Karta microSD

microSD
Przycisk szpiegowski kamery

Przedstawiać przed zapłonem MicroSD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. Zaleca się użycie karty o minimalnej klasie szybkości 10 i sformatowanie karty do formatu FAT 32. Maksymalny dozwolony rozmiar to 128 GB.

Krok 3 – Włączanie/wyłączanie zasilania

Przycisk pilota aparatu 1

Aby włączyć aparat ustaw przełącznik aparatu w pozycji ON

Krok 4 - Nagrywanie wideo

Przycisk szpiegowski kamery

Po włączeniu aparatu, użyj przycisków na pilot zdalnego sterowania para:

 • Otwórz przycisk kłódki: Rozpocznij nagrywanie. Niebieska dioda LED mignie dwukrotnie, a kamera zawibruje trzykrotnie. 
 • Przycisk zamkniętej kłódki: Zatrzymaj nagrywanie. Kamera zawibruje trzykrotnie, a niebieska dioda LED zamiga 3 razy.

Aparat można używać podczas ładowania. Aby to zrobić, użyj tej samej procedury. Kamera wskaże początek i koniec nagrywania 1 wibracją na początek nagrywania i 3 wibracjami na koniec nagrywania.

Aparat zapisz nagranie w 5-minutowych filmach Dla ochrony.

Krok 5 - Regulacja znaku wodnego

Ustawienie kamery szpiegowskiej zegara

Aby zmodyfikować znak wodny w filmach podłącz przez USB do komputera i otwórz plik time.txt.

Możemy dostosuj datę i godzinę znaku wodnego. Przykładowo, jeśli chcemy wskazać datę 10 i godzinę 06:2023, zmodyfikujemy pierwszą linijkę tekstu na:

2023-06-10,12:00:00 Y

Ponadto możemy aktywować/dezaktywować znak wody zmienia się pomiędzy Y (aktywny) i N (wyłączony).

Pamiętaj zapisz zmiany w pliku.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Częste problemy

1 - Nie włącza się

Ukryta ładowarka kamery Wi-Fi do egzaminów na słuchawki
Przycisk szpiegowski kamery

Przed pierwszym użyciem produkt należy naładować. Aby naładować akumulator Podłącz dołączony kabel ładujący do portu microUSB produktu i podłącz do komputera lub ładowarki czas ładowania to około 3 godziny po podłączeniu do A Ładowarka 5 V i 1 A (⚠Maksymalnie 5 V 1.0 A, użycie większego natężenia prądu zmniejszy żywotność wbudowanego akumulatora aparatu).

Aby poznać stan obciążenia:

 1. Wyjmij kartę microSD
 2. Włącz kamerę, ustawiając przełącznik w pozycji ON
 3. Naciśnij przycisk na pilocie przy otwartej kłódce. Pojawi się ciągłe niebieskie światło i migające czerwone światło.

A Podczas ładowania będzie migać czerwona lampka i zostanie to naprawione, gdy osiągnie 100%. Nie trzeba go włączać, żeby się naładował.

2 - Nie przechowuje

Pingwin MicroSD

 Wchodzić kartę microSD do komputera i sprawdź, czy możesz ją odczytać.

La microSD zaleca się, abyś tak miał Format FAT32.

Pamiętaj, aby użyć karty microSD do 128 GB i z minimalną klasą 10.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Bezpieczeństwo i zgodność

Poniżej podano ważne informacje o produkcie w relacji do bezpieczeństwo i zgodność gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu:

⚠ NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA.
Certyfikaty i ostrzeżenia Produkty PingaOculto

® PingaOculto. Todos los derechos Reservados.

Specyfikacja produktu:

Nazwa modelu: Pilot z przyciskiem aparatu

Numer modelu: CE-22

Identyfikator produktu: 706212918430

Akumulator produktu: Zintegrowany typ litowo-jonowy o pojemności 250 mAh

Temperatura robocza: od 0 do 40ºC

Użycie produktu: Nie wystawiaj urządzenia ani zasilacza na działanie płynów. Jeśli urządzenie lub zasilacz zamoczą się, ostrożnie odłącz wszystkie kable, uważając, aby nie zamoczyć rąk, i poczekaj, aż urządzenie i zasilacz całkowicie wyschną, zanim ponownie je podłączysz. Nie próbuj suszyć urządzenia ani zasilacza za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka. Jeśli urządzenie lub zasilacz są uszkodzone, natychmiast przestań z nich korzystać. Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj urządzenia ani podłączonych do niego kabli podczas burzy. Kable i/lub adaptery są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Informacje prawne: PingOc Now SL nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze lub błędne użycie produktu z powodu braku zrozumienia lub przeczytania informacji zawartych w instrukcjach i środkach ostrożności. Ten produkt nie jest zabawką i nie może być używany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przed użyciem produktu.

Dla klientów z UE: Niniejszym, PingaOcultooświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Zgodność z FCC: To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
 • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe: Jako środek ochrony zdrowia, to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem rady 1999/519/WE. To urządzenie można umieścić na ciele, unikając długotrwałego używania go przez ponad 5 godzin.

Jak prawidłowo poddać recyklingowi urządzenie: Utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana w niektórych obszarach. Upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i przepisów.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa, recyklingu i zgodności lub innych ważnych kwestii związanych z Twoim urządzeniem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem dowolnej dostępnej formy kontaktu. Sposoby kontaktu z: E-mail kontakt @pingaoculto.com, Zadzwoń/WhatsApp +34 644 098 320.

Ograniczona gwarancja: Wszystkie oficjalne produkty marki PingaOculto mają jeden Minimum 2 lata gwarancji. Niniejsza gwarancja może zostać przedłużona lub skrócona w zależności od kraju, w którym ma miejsce sprzedaż, jak ma to miejsce w przypadku prawa hiszpańskiego, gdzie jest przedłużona do 3 lat zgodnie z dekretem z mocą ustawy 7/2021 w odniesieniu do gwarancji sprzedaży Towary konsumpcyjne. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji na produkt, jeśli zostanie stwierdzone niewłaściwe lub niedbałe użytkowanie przez klienta, podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować z powodu awarii, możesz to zrobić przez e-mail: kontakt @pingaoculto.com lub przez telefon/WhatsApp: +34 644 098 320.

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa