Instrukcje dotyczące pióra kamery szpiegowskiej Full HD

Pen Spy Camera Full HD

Pen Spy Camera Full HD 1
Pióro do kamery szpiegowskiej Full HD to kompaktowe i dyskretne urządzenie który pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia i filmy w rozdzielczości Full HD 1080P W prosty sposób. Wyposażony ze zintegrowanym mikrofonem, to pióro jest najlepszym sprzymierzeńcem do ukrytych nagrań. Obejmuje nagrywanie z do 30 fps i prosta obsługa. The autonomia wynosi 35 minut i zawiera Gniazdo microSD do 32 GB.

Parametry techniczne

Rozdzielczość Full HD z doskonałą jakością reprodukcji kolory i ostrość. Będziesz mógł obserwować każdy ruch zarejestrowany przez kamerę.
Rób zdjęcia do X 2560 1440, zawiera również zintegrowany mikrofon y zapisane w formacie JPEG.
Funkcja nagrywanie dźwięku pozwala na zintegrowany mikrofon przechowuj nagrania w formacie WAV.
Pliki w formacie MP4/AVI, JPG lub WAV Są one przechowywane na karcie microSD, która nie jest dołączona do zestawu. Zawiera przewód USB do przesyłania i przesyłania plików.
Pióro zawiera m.in wbudowany akumulator 200 mAh. Ta bateria może być 100% naładowania w mniej niż 1 godzinę i oferty do 35 minut użytkowania.

zawartość

Pen Spy Camera Full HD

Kabel USB do ładowania i przesyłania

Instrukcja obsługi instrukcji

Instrukcje

Krok 1 — Załaduj

Pen Spy Camera Full HD 5

Przed pierwszym użyciem produkt należy naładować. Aby naładować akumulator odkręć pióro, aby uzyskać dostęp do portu USB i Podłącz dołączony kabel ładujący USB lub podłącz bezpośrednio do portu USB komputera. On czas ładowania wynosi około 1 godziny po podłączeniu do A Ładowarka 5 V i 1 A (⚠Maksymalnie 5 V 1.0 A, użycie większego natężenia prądu zmniejszy żywotność baterii wbudowanej w pióro).

Urządzenie rozpocznie ładowanie po włączeniu zasilania. czerwona dioda i będzie w pełni naładowany, gdy czerwona dioda LED zgaśnie.

Krok 2 - Wkładanie karty microSD

microSD
Pen Spy Camera Full HD 3

Pióro z kamerą szpiegowską Full HD wymaga karty microSD o pojemności do 32 GB. Kartę microSD można zmienić za pomocą Port microSD z tyłu złącza USB. Zaleca się włożenie karty microSD sformatowanej w formacie FAT32.

Krok 3 – Włączanie/wyłączanie zasilania

Pen Spy Camera Full HD 3

Włącz pióro przytrzymując przycisk ON/OFF 3 sekundy do żółta dioda, miga 2 razy i gaśnie. Pióro znajduje się w stanie gotowości i oczekuje na zmianę trybu lub rozpoczęcie nagrywania.

do wyłącz pióro, powtarzaj procedurę, aż wszystkie diody LED zgasną.

Krok 4 – Zmiana trybu

Pen Spy Camera Full HD 3

Gdy pióro jest włączone przełącznik wyboru trybu umożliwia przełączanie pomiędzy:

  • Niebieska dioda LED – Nagrywanie obrazu i dźwięku
  • Żółta dioda LED 2 mignięcia – Nagrywanie dźwięku
  • Niebieska dioda LED – Fotografia

Podczas przełączania między trybami nagranie jest automatycznie zapisywane.

Krok 5 – Nagranie wideo, fotograficzne i audio

Pen Spy Camera Full HD 3

Po wybraniu trybu należy jednokrotnie nacisnąć przycisk ON/OFF, aby rozpocząć nagrywanie. W zależności od trybu, diody LED będą wskazywały:

  • Wideo: Niebieska dioda LED – Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. – 3 mignięcia Niebieska dioda LED (Rozpocznie się nagrywanie) – Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. ( ) –Zatrzymaj nagrywanie)
  • Audio: Zielona dioda LED – Naciśnij przycisk ON/OFF – 3 mignięcia Zielona dioda LED (Rozpocznie się nagrywanie) – Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. ( ) –Zatrzymaj nagrywanie)
  • Fotografia: Zielona i niebieska dioda LED – Naciśnij przycisk ON/OFF – 1 niebieska i zielona dioda LED miga (Fotografia)

Krok 6 - Dostosuj znak wodny

Pen Spy Camera Full HD 5
Ustawienie kamery szpiegowskiej zegara

Aby zmodyfikować znak wodny w filmach podłącz przez USB do komputera i otwórz plik Time.txt.

Możemy dostosuj datę i godzinę znaku wodnego. Przykładowo, jeśli chcemy wskazać datę 10 i godzinę 06:2023, zmodyfikujemy pierwszą linijkę tekstu na:

2023-06-10 12:00:00

Pamiętaj zapisz zmiany w pliku.

Krok 7 - Zresetuj

Pen Spy Camera Full HD 3

Jeśli pióro zawiesza się i nie reaguje, możemy wymuszenie resetu wciskając spinaczem w otwór resetowania.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Częste problemy

1 - Nie włącza się

Pen Spy Camera Full HD 5

Przed pierwszym użyciem produkt należy naładować. Aby naładować akumulator odkręć pióro, aby uzyskać dostęp do portu USB i Podłącz dołączony kabel ładujący USB lub podłącz bezpośrednio do portu USB komputera. On czas ładowania wynosi około 1 godziny po podłączeniu do A Ładowarka 5 V i 1 A (⚠Maksymalnie 5 V 1.0 A, użycie większego natężenia prądu zmniejszy żywotność baterii wbudowanej w pióro).

Urządzenie rozpocznie ładowanie po włączeniu zasilania. czerwona dioda i będzie w pełni naładowany, gdy czerwona dioda LED zgaśnie.

2 - Nie przechowuje

Pingwin MicroSD

 Wchodzić kartę microSD do komputera i sprawdź, czy możesz ją odczytać

La microSD zaleca się, abyś tak miał Format FAT32.

Pamiętaj, aby użyć karty microSD od 2 do 32 GB.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Bezpieczeństwo i zgodność

Poniżej podano ważne informacje o produkcie w relacji do bezpieczeństwo i zgodność gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu:

⚠ NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA.
Certyfikaty i ostrzeżenia Produkty PingaOculto

® PingaOculto. Todos los derechos Reservados.

Specyfikacja produktu:

Nazwa modelu: Pióro do kamery szpiegowskiej Full HD

Numer modelu: CE-11

Identyfikator produktu: 706212918430

Akumulator produktu: Zintegrowany typ litowo-jonowy o pojemności 200 mAh

Temperatura robocza: od 0 do 40ºC

Użycie produktu: Nie wystawiaj urządzenia ani zasilacza na działanie płynów. Jeśli urządzenie lub zasilacz zamoczą się, ostrożnie odłącz wszystkie kable, uważając, aby nie zamoczyć rąk, i poczekaj, aż urządzenie i zasilacz całkowicie wyschną, zanim ponownie je podłączysz. Nie próbuj suszyć urządzenia ani zasilacza za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka. Jeśli urządzenie lub zasilacz są uszkodzone, natychmiast przestań z nich korzystać. Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj urządzenia ani podłączonych do niego kabli podczas burzy. Kable i/lub adaptery są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Informacje prawne: PingOc Now SL nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze lub błędne użycie produktu z powodu braku zrozumienia lub przeczytania informacji zawartych w instrukcjach i środkach ostrożności. Ten produkt nie jest zabawką i nie może być używany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przed użyciem produktu.

Dla klientów z UE: Niniejszym, PingaOcultooświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Zgodność z FCC: To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

  • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
  • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe: Jako środek ochrony zdrowia, to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem rady 1999/519/WE. To urządzenie można umieścić na ciele, unikając długotrwałego używania go przez ponad 5 godzin.

Jak prawidłowo poddać recyklingowi urządzenie: Utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana w niektórych obszarach. Upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i przepisów.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa, recyklingu i zgodności lub innych ważnych kwestii związanych z Twoim urządzeniem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem dowolnej dostępnej formy kontaktu. Sposoby kontaktu z: E-mail kontakt @pingaoculto.com, Zadzwoń/WhatsApp +34 644 098 320.

Ograniczona gwarancja: Wszystkie oficjalne produkty marki PingaOculto mają jeden Minimum 2 lata gwarancji. Niniejsza gwarancja może zostać przedłużona lub skrócona w zależności od kraju, w którym ma miejsce sprzedaż, jak ma to miejsce w przypadku prawa hiszpańskiego, gdzie jest przedłużona do 3 lat zgodnie z dekretem z mocą ustawy 7/2021 w odniesieniu do gwarancji sprzedaży Towary konsumpcyjne. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji na produkt, jeśli zostanie stwierdzone niewłaściwe lub niedbałe użytkowanie przez klienta, podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować z powodu awarii, możesz to zrobić przez e-mail: kontakt @pingaoculto.com lub przez telefon/WhatsApp: +34 644 098 320.

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa